Päivien historiaa

Nykymuotoiset Lääkäripäivät järjestettiin vuonna 2015 neljännenkymmenennen toisen kerran. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Finska Läkaresällskapet.

Helsingin Lääkäripäivät olivat viisipäiväiset vuoteen 1994 saakka, jonka jälkeen siirryttiin nelipäiväisyyteen. Lääkäripäivät 2014 järjestettiin kolmipäiväisinä.

Tapahtumapaikkana toimi Otaniemen koulutuskeskus Dipoli ja Teknillinen korkeakoulu vuoteen 1985 saakka, jonka jälkeen siirryttiin ajanmukaisiin tiloihin Helsingin Messukeskukseen.

Lääkäripäivät on kasvanut pääkaupunkiseudun perusterveydenhuollon lääkäreiden vuotuisesta täydennyskoulutustapahtumasta koko Suomen lääkärikuntaa houkuttelevaksi foorumiksi.

Lääkäripäiviä on järjestetty teemalla hyvin monen vuoden ajan. Teemoina on ollut mm. suomalainen tautikirjo, ympäristö ja terveys, terveys ja teknologia, rajaton lääketiede, laatu talous terveys, Käypä hoito kaikille, valinnat ja vastuu, infektiot –haaste hoidolle, hyvä lääkehoito ja terveys ja mieli.

Vuonna 2015 teemana oli ammatillinen kehittyminen. Voit tutustua aikaisempien Lääkäripäivien sisältöihin linkeistä: 2010    2011    2012    2013    2014    2015