Läkardagarna 2016

13-15.1.2016 Messukeskus, Helsingfors

Läkardagarna i Messukeskus är ett storevenemang inom den finländska hälsovårdssektorn.

Läkardagarnas ledande teman är hälsan och funktionsförmågan.

Läkardagarna erbjuder högklassig och mångsidig utbildning för läkare i olika befattningar, såväl för specialister inom olika områden som för allmänpraktiserande läkare. De är samtidigt en nationell mötesplats för läkare, aktörer inom läkemedelsbranschen och andra påverkare inom hälsovården.

Finlands Läkardagar organiseras av Finlands Läkarförbund tillsammans med Finska Läkarföreningen Duodecim och Finska Läkaresällskapet. Ansvarig för utställningen är Messukeskus. Som kursorganisatörer fungerar ett stort antal läkarföreningar.

Öppningsceremonin hålls onsdag 13.1.2016 kl. 17.00 på Messukeskus.

Välkommen!