HUOM: Tämä sivu kertoo vuoden 2014 tapahtumasta. Siirry uusimmalle sivulle »

Läkardagarna 2014

8. - 10.1. Messukeskus

Läkardagarna i Messukeskus är ett storevenemang inom den finländska hälsovårdsektorn.

Läkardagarna erbjuder högklassig och mångsidig utbildning för läkare i olika befattningar, såväl för specialister inom olika områden som allmänt praktiserande läkare. De är också en nationell mötesplats för läkare, medicinbranschens folk och andra påverkare inom hälsovården.

Finlands Läkardagar organiseras av Finlands Läkarförbund tillsammans med Finska Läkarföreningen Duodecim och Finska Läkaresällskapet. Ansvarig för utställningen är Finlands Mässa. Som kursorganisatörer fungerar bl.a. åtskilliga läkarföreningar.

Öppningsceremonien hålls tisdagen 7.1.2014 klockan 17.00 på Messukeskus.

Välkommen!