Lääkäripäivien 2017 ohjelmaehdotukset

Lääkäripäivien ohjelmaryhmä on aloittanut Lääkäripäivien 2017 suunnittelun. Kutsumme jälleen lääkäriyhdistyksiä ja alaosastoja yhteistyöhön korkeatasoisen, ajankohtaisen ja mielenkiintoisen ohjelman kokoamiseksi. Lääkäripäivät 2017 pidetään keskiviikosta perjantaihin 11.–13. tammikuuta Messukeskuksessa.

Suomen satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi tapahtuman teema on Lääkärinä tulevaisuuteen. Lähivuosina digitalisaatio ja sen vaikutukset toimintaympäristöömme, palvelujärjestelmän tarpeet, väestörakenteen muutokset ja globalisaatio tuovat haasteita yksilöille, erikoisaloille ja koko lääkärien ammattikunnalle.

Uutena aihepiirinä käsitellään erityisesti sekä nuorten lääkärien että erikoislääkärien työn ajankohtaisia vaatimuksia ja työntekemisen vahvistamista.

Pyydämme kurssiehdotuksia aiheista, jotka kehittävät seuraavia lääkärin osaamisalueita:

  • lääketieteellinen osaaminen, hoito, diagnostiikka ja ennaltaehkäisy/seulonta
  • tiedonhallinta ja oppiminen: terveyttä koskevan tiedon hankkiminen, arviointi, soveltaminen, tuottaminen
  • ammatillisuus, lääkärin arvot ja etiikka
  • vuorovaikutustaidot: potilas–lääkäri-suhde
  • yhteistyötaidot: työyhteisössä ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa, työhyvinvoinnin edistäminen
  • terveyden edistäminen: potilaan ja väestön terveyden ylläpito, koetun elämänlaadun parantaminen
  • toiminnanohjaus ja johtaminen, oman työn hallinta, esimiestyö

Vuoden 2016 päivillä suurimman osallistujamäärän keräsivät erikoisalojen rajat ylittävät ja moniammatilliset kurssit, joissa aihetta käsiteltiin laaja-alaisesti useista näkökulmista.

Kurssiohjelmaa rakentaessaan ohjelmaryhmä valitsee tarjotuista ehdotuksista parhaimmat. Yhteisenä tavoitteenamme on toteuttaa kurssiehdotustenne avulla laadukkaat Lääkäripäivät 2017.

Ohjelmaehdotus voi olla jokin seuraavista:

  • Kurssi. Kurssien kesto voi vaihdella 1,5 tunnista koko päivään. Myös pienryhmäkurssien kesto voi vaihdella, ja ne voidaan toteuttaa myös Messukeskuksen ulkopuolella. Myös aiempien vuosien parhaita kursseja voidaan uusia.
  • Näkökulma-lavan debatti: toivomme aiheita, jotka herättävät keskustelua, ristiriitaisiakin mielipiteitä ja tunteita. Debatin kesto on 1 tunti.
  • Eri toimijoita yhteen kokoava tilaisuus, jossa keskustellaan teeman eri näkökulmista.  

Haluamme panostaa pedagogisesti vaikuttaviin kursseihin. Kiinnitämme huomiota siihen, että ehdotuksessa kuvataan selkeästi koulutuksen tavoite (haluttu muutos osaamisessa tai toiminnassa) sekä tavoitetta tukevat oppimismenetelmät ja kouluttajat. Toivomme myös, että kurssilla on napakka ja iskevä nimi. Vuoden 2016 Lääkäripäivillä parhaan kurssin 1 000 euron arvoisen palkinnon sai kurssi, jossa vuorovaikutteiset menetelmät yleisöäänestyksineen oli onnistuneesti nivelletty osaksi kurssin kokonaisuutta.

Järjestämme elokuussa Lääkäripäiville 2017 valittujen kurssien yhdyshenkilöille koulutusillan. Tilaisuudessa kerromme menetelmistä, joilla esitysten vuorovaikutusta ja sitä kautta vaikuttavaa oppimista voidaan lisätä.

Ehdotukset pyydämme toimittamaan pe 4.3. – ma 11.4.2016 luennoitsijaportaaliin

11.4. jälkeen ehdotuksia ei voi enää jättää.

Lisätietoja: Lääkäripäivien ohjelmaryhmän puheenjohtaja Leila Niemi-Murola (etunimi.sukunimi@hus.fi) tai varapuheenjohtaja Jussi Merenmies (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)