HUOM: Tämä sivu kertoo vuoden 2014 tapahtumasta. Siirry uusimmalle sivulle »

Lääkäripäivien 2015 ohjelmaehdotukset

Lääkäripäivien ohjelmaryhmä on aloittanut Lääkäripäivien 2015 suunnittelun. Kutsumme jälleen lääkäriyhdistyksiä yhteistyöhön korkeatasoisen, ajankohtaisen ja mielenkiintoisen ohjelman kokoamiseksi.

Lääkäripäivät 2015 ovat keskiviikosta perjantaihin 7.-9. tammikuuta Messukeskuksessa.

Lääkäripäivien johtoryhmä on päättänyt, että tapahtuman teema on Ammatillinen kehittyminen, joka koskee kaikkia lääkäreitä. Uusien hoitokäytäntöjen ja nykyisten tietojen päivitys sekä potilaiden ja yhteiskunnan odotuksiin vastaaminen edellyttää jatkuvaa määrätietoista oppimista - myös oman mukavuusalueen ulkopuolelta.

Pyydämme kurssiehdotuksia aiheista, jotka kehittävät seuraavia lääkärin osaamisalueita:

  • lääketieteellinen osaaminen, hoito ja diagnostiikka
  • tiedonhallinta ja oppiminen: tiedon hankkiminen, arviointi, soveltaminen, tuottaminen, viestintä
  • professionalismi: lääkärin arvot ja etiikka
  • vuorovaikutustaidot: potilas-lääkärisuhde
  • yhteistyötaidot: työyhteisössä ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa
  • terveyden edistäminen: potilaan ja väestön terveyden ylläpito
  • toiminnanohjaus ja johtaminen: resurssien oikea käyttö, oman työn hallinta, esimiestyö

Katso osaamisalueista tarkemmin esimerkiksi
Lääkärin ammatillinen kehittyminen
Ammatillinen kehittyminen arjessa ajatellen
Ammatillisen osaamisen alueet CanMEDS-mallissa

Kurssiohjelman rakentaminen edellyttää ohjelmaryhmältä valintaa tarjotuista ehdotuksista. Yhteisenä tavoitteenamme on toteuttaa kurssiehdotustenne avulla laadukkaat Lääkäripäivät 2015.

Ohjelmaehdotus voi olla jokin seuraavista: 
a) Kurssi. Kurssien kesto voi vaihdella 1,5 tunnista koko päivään. Myös pienryhmäkurssien kesto voi vaihdella, ja ne voidaan toteuttaa myös Messukeskuksen ulkopuolella. Myös aiempien vuosien parhaita kursseja voidaan uusia.
b) Näkökulma-lavan debatti: toivomme aiheita, jotka herättävät keskustelua, ristiriitaisiakin mielipiteitä ja tunteita. Debatin kesto on 1 tunti.
c) Eri toimijoita yhteen kokoava tilaisuus, jossa keskustellaan lääkärin ammatillisen kehittymisen eri näkökulmista.  

Haluamme panostaa pedagogisesti vaikuttaviin kursseihin. Kiinnitämme huomiota siihen, että ehdotuksessa kuvataan selkeästi koulutuksen tavoite (haluttu muutos osaamisessa tai toiminnassa) sekä tavoitetta tukevat oppimismenetelmät ja kouluttajat. Toivomme myös, että kurssilla on napakka ja iskevä nimi.

Ehdotukset pyydämme toimittamaan 7.3.–14.4.2014 luennoitsijaportaaliin

Ehdotusten jättäminen 14.4. jälkeen ei ole mahdollista.

Lisätietoja: Lääkäripäivien ohjelmaryhmän puheenjohtaja Markku Sainio (etunimi.sukunimi@ttl.fi) tai varapuheenjohtaja Pontus Molander (etunimi.sukunimi@hus.fi)