HUOM: Tämä sivu kertoo vuoden 2013 tapahtumasta. Siirry uusimmalle sivulle »

Potilasturvallisuuden avoimet tilaisuudet

Lääkäripäivien ohjelmaryhmä ja Suomen Potilasturvallisuusyhdistys tarjoavat kurssiosallistujille ja näyttelyvieraille maksuttomat ja avoimet tilaisuudet, joissa aiheina potilasturvallisuus.

Potilasturvallisuus – potilaan puheenvuoro
Keskiviikkona 9.1. klo 14-15
Näyttelyalueen Näkökulma

Tavoitteena on tuoda esille esimerkkien valossa potilaan vastuun ja osallisuuden merkitys potilasturvallisuudessa ja vaaratapahtumien hallinnassa. Sitoutunut ja osallistuva potilas on oleellinen osa onnistunutta hoidon kokonaisuutta ja potilasturvallisuutta. Potilaalla on rooli potilasturvallisuuden edistämisessä.

14.00 Alustus. Tavoitteena on tuoda esiin potilaan roolia ja osallisuutta potilasturvallisuutta kehitettäessä.
sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Tarja Pajunen, Hengitysliitto ry
14.10 Potilaan velvollisuudet ja sitoutuminen potilasturvallisuuden toteutumisessa, onko potilaalla velvollisuuksia ja kuinka sitouttaa potilas osalliseksi potilasturvallisuuden toteuttamiseen.
toiminnanjohtaja Leena Rosenberg-Ryhänen, Suomen Syöpäpotilaat
14.25 Varhaisen diagnosoinnin merkitys ja pitkäaikaissairauden haasteet potilasturvallisuuden  näkökulmasta
Pirkko Hyvärinen
Olli Stålström
toiminnanjohtaja Leena Rosenberg-Ryhänen, Suomen Syöpäpotilaat

14.50 Loppukeskustelu
15.00 Päätös

Alustuksessa tuodaan esiin potilaan roolin, osallisuuden ja vastuullisuuden merkitystä potilasturvallisuudessa. Session tavoitteena on tuoda esille esimerkkien valossa potilaan vastuun ja osallisuuden merkitys vaaratapahtumien hallinnassa. Sitoutunut ja osallistuva potilas on oleellinen osa onnistunutta hoidon kokonaisuutta ja potilasturvallisuutta. Potilaalla on rooli potilasturvallisuuden edistämisessä. "Potilasturvallisuus – potilaan puheenvuoro" – sessio jatkuu aihetta käsittelevien potilas/lääkäri keskustelujen muodossa.

Lääkäripäivät ja THL:n Potilasturvallisuutta taidolla –ohjelma yhteistyökumppaneineen järjestävät avoimen seminaarin: Potilasturvallisuuden puolesta
Keskiviikkona 9.1. klo 16.00–18.20
Helsingin yliopiston Porthania-sali 1, Yliopistonkatu 3

16.00 Tervetuloa
seminaarin puheenjohtajana Heikki Pälve, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto

16.10 Potilasturvallisuus kuuluu kaikille
ylilääkäri Petri Volmanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

16.30 Koulujen lääkekasvatuksella perusta terveyden lukutaitoon
kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

16.50 Potilasturvallisuus suun terveydenhuollossa
toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto
17.10 Luotettavan tiedon lähteet: Klik ja Lääkekortti-palvelu kansalaisen lääkehoidon tukena
lääkeinformaatioproviisori Hanne Juuti, Lääketietokeskus

Potilaan Lääkärilehti
päätoimittaja Esa Ilmolahti, Potilaan Lääkärilehti

Terveyskirjasto
päätoimittaja Osmo Saarelma, Lääkärikirja Duodecim

17.55 Lääkehoito ja potilasturvallisuus -paneeli
Suomen Potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen
PharmaService Oy:n toimitusjohtaja Risto Suominen
Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Heidi Silvennoinen

Seminaari päättyy klo 18.20.

Aulassa on potilasturvallisuudesta kertova näyttely.
Ohjelma (pdf)

Inhimilliset tekijät ja tiimityö potilasturvallisuuden peruspilareina
Torstaina 10.1. klo 9-10
Näyttelyalueen Symposiumsali 1 a

Oppija ymmärtää, miten inhimilliset tekijät sekä puutteellinen tiimityöskentely ja tiimityöskentelytaidot myötävaikuttavat potilasturvallisuuden vaarantumiseen. Oppija saa myös käsityksen, miten inhimillisiä tekijöitä ja tiimityötaitoja tulisi huomioida, kun parannetaan potilasturvallisuutta.

09.00 Miten inhimilliset tekijät vaikuttavat potilasturvallisuuteen?
LL, eMBA, johtajaylilääkäri Ermo Haavisto, Carea
09.20 Miten hallitaan inhimillisiä virheitä?
Arto Helovuo, Suomen Potilasturvallisuusyhdistys
09.40 Mikä merkitys tiimityöllä on potilasturvallisuuden hallinnassa?
LL Sami Collin, KYS
10.00 Päätös