HUOM: Tämä sivu kertoo vuoden 2013 tapahtumasta. Siirry uusimmalle sivulle »

Kolmannes lääkäreistä kokee tietojärjestelmien vaarantavan potilasturvallisuuden – kyselyillä tarkempaa tietoa?

Potilastietojärjestelmien roolista potilasturvallisuusriskitekijänä on ollut julkista keskustelua pitkään. Konkreettista näyttöä tietojärjestelmien yhteydestä potilasturvallisuuteen on silti hyvin vähän.

Kansallinen Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2010-kysely voi tuottaa tarkempaa tietoa tietojärjestelmiin liittyvistä potilasturvallisuustapahtumista. Tämä selvisi testatessa australialaista luokitusta (Classification for Computer related patient safety incidents) potilasturvallisuuspainokertoimen määrittämiseksi kyselyn kullekin kysymykselle. Painotettujen vastausten analyysi antoi viitteitä keskeisistä kehittämiskohteista.

Työ on silti vasta alussa: Luokittelun käyttö paljasti kysymysten muotoilussa ongelmia, joita voidaan hyödyntää seuraavan kyselyversion muotoilussa. 2010 kyselyn tulosten mukaan kolmannes kaikista kyselyyn vastanneista lääkäreistä kokee tietojärjestelmien vaarantavan potilasturvallisuuden.  Kyselyssä oli kaksi suoraan potilasturvallisuutta mittaavaa väittämää. Toinen niistä oli kuitenkin liian yleinen kehittämisehdotusten pohjaksi.

Kokeilu paljasti myös luokituksessa itsessään olevia rajoituksia. Muutamia tietojärjestelmiin liittyviä potilasturvallisuus -luokitusehdotuksia on tehty, mutta ne ovat vasta kehitteillä, ja niiden hyödyntämisestä vaaratapahtumien tai riskien mittaamiseen on hyvin vähän tietoa.  Lisätieto terveydenhuollon tietojärjestelmien roolista potilasturvallisuus-vaaratapahtumissa edellyttää johdonmukaisempia tapoja kuvata tietojärjestelmiin liittyviä potilasturvallisuustapahtumia.

Yhteistyötä ollaan jatkamassa Australialaisen tutkijatiimin kanssa. Tuloksia voidaan hyödyntää paitsi kyselyjen ja luokituksen kehittämisessä, myös olemassa olevien raportointijärjestelmien kehittämiseksi (kuten HaiPro ja Valviran raportointijärjestelmä)

Lisätietoja:
Hannele Hyppönen, FT, tutkimuspäällikkö, THL
puh. 029 524 7056
s-posti: hannele.hypponen@thl.fi

Persephone Doupi, LT, erikoistutkija, THL

puh. 029 524 7383

s-posti: persephone.doupi@thl.fi