HUOM: Tämä sivu kertoo vuoden 2013 tapahtumasta. Siirry uusimmalle sivulle »

Lääkäripäivien pressiohjelma 2013

(Suluissa varsinaisen luennon aika kys. kurssilla, joka on numeroitu)

 Tiistai 8.1.2013

111Käypä radiologia 2 – minkä kuvantamistutkimuksen valitsen?
09.30Uusi työsuojeludirektiivi ei vaikeuta magneettikuvausta, tutkimusprofessori Kari Jokela, STUK (10.50) 
114Transitio – pitkäaikaissairaan nuoren siirtyminen aikuisten hoitoyksikköön
09.45Mitä siirtymävaihe tarkoittaa? Erikoislääkäri Krista-Liisa Vidqvist, TAYS (08.05)
110Infektioturvallinen terveydenhuolto
10.00Hoitoon liittyvät infektiot potilaiden uhkana: esiintyvyys ja torjunta. Dos. Mari Kanerva, HUS (08.30)
103Akuutti otiitti – koetinkivi kokeneellekin!          
10.15Korvatulehdus on koetinkivi kokeneellekin, Dos. Aino Ruohola, TYKS, Lastenklinikka ja LT Johanna Nokso-Koivisto, HYKS, Korvaklinikka (11.00)
10.30Tauko
102Opi potilasturvallisuuden perusteet!
10.45 Mitkä ovat oleelliset potilasturvallisuuskysymykset perusterveydenhuollossa? Ylilääkäri Minerva Krohn, THL (11.30)
115Vahinko on tapahtunut – miten käy lääkärin ja hoitosuhteen?
11.00Mikä auttoi minua selviytymään vahingon jälkeen? Erikoislääkäri Pirjo Peltomäki, Heinolan sosiaali- ja terveystoimi (08.40)
120Päihdehäiriöiden psykoterapeuttiset lähestymistavat – resurssit suoraan suoneen?
11.15Dialektinen käyttäytymisterapia päihdeongelmasta ja samanaikaisesta epävakaasta persoonallisuudesta kärsivän hoidossa. Maaria Koivisto, HYKS Jorvi (13.30) 
122Parisuhdeväkivallan monet kasvot, kuinka tunnistaa ja puuttua? 
11.30 Vinkistä vihiä – tunnistatko oireet? Erikoislääkäri Pirkko Brusila, Mehiläinen (14.00) 

Keskiviikko 9.1.2013

08.30Kustannus Oy Duodecim: Kaikki potilasturvallisuudesta yksissä kansissa. Dos. Leena Maija Aaltonen ja prof. Per Rosenberg
09.30Potilaan Lääkärilehti – uusi julkaisukanava suurelle yleisölle. Päätoimittaja Esa Ilmolahti 
216Mitä lähettävän lääkärin tulee tietää sydänpotilaan modernista diagnostiikasta ja hoidosta?
09.45Muljahtelu ja tykyttely – harmillinen haitta vai kuolemanvaara? LL, kardiologian erikoislääkäri Olli Arola, Sydänkeskus Tampere (10.30)
214Kriittisesti sairas lapsi päivystyksessä
10.00Sairas imeväinen. Dos. Eeva Salo, HUS (09.00) 
211Kollegiaalisuus
10.15 Ilmailu ja terveydenhuolto: Erilaiset kommunikaation maailmat. Ensihoitolääkäri ja lennonopettaja Vesa Lappeteläinen, OYS anestesiaklinikka ja FinnHEMS (09.15)
210Tietojärjestelmät potilasturvallisuutta edistämässä 
10.30 Kolmasosan lääkäreistä mielestä sähköinen potilaskertomus vaarantaa potilasturvallisuuden. Tutkimuspääll. Hannele Hyppönen, THL (08.30), Persephone Doupi 
225 Tiedolla johtaminen ja laaturekisterit 
10.45Kokemuksia implanttirekistereistä meillä ja muissa Pohjoismaissa. LT, dos. Ville Remes, HYKS, Peijaksen sairaala (13.30)
223Lasten virtsatieinfektioiden nykyhoito
11.00Lapsuuden virtsatieinfektiot eivät vaaranna terveitä munuaisia. LT Jarmo Salo, OYS (15.30) 
222Kauneudesta ja rumuudesta 
11.15 Pojan ajatuksia ruumiistaan. Prof. Veikko Aalberg (15.45) 
221 Lääkehoidon ajankohtaisia kysymyksiä – XXXVI kerta 
11.30 Psykoosilääkkeiden käyttö muissa kuin psykooseissa – onko näyttöä riittävästi? Dosentti Merja Viikki, TaY (16.30) 

Torstai 10.1.2013

316 Syrjäytetty/syrjäytynyt nuori – aikapommi terveydenhuollossakin 
09.30Entäs jos palkkaisimme nuorisolääkärin? LT Elina Hermanson, Kirkkonummen terveyskeskus (10.40)
312Työhyvinvointi käytäntöön – suorittajasta aidoksi auttajaksi
09.45Lääkärin työn kuormitus, vastuun taakka ja ympäristön odotukset. LL Vuokko Hupli, Lääkärikeskus VITA (11.30)
314Biopankit ja geenitieto, oletko valmis?
10.00Geenitiedon merkitys klinikassa. Dos. Kristiina Aittomäki, HUS (11.25)
317Ajoterveyden arviointi
10.15Ajoterveysvaatimukset muuttuvat – uudet ohjeet kaikille kuljettajille. Liikenneturvallisuuslääkäri Mikael Ojala, Trafi (08.45)
10.30TAUKO
311Pitäisikö lääkärinoikeutesi olla ikuiset?
10.45Lääkärit tarvitsevat koulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi: Miten lääkärin osaaminen riittää? Toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico (09.55)
319Aina roiskuu kun rapataan – työkaluja vaaratapahtumien torjuntaan
11.00Miten lääkäri voi omalla viestinnällään parantaa potilasturvallisuutta? Prof. Tarja Kettunen, Jyväskylän yliopisto (09.20)
320Vaihtoehtohoidot terveydenhuollon markkinoilla – mitä tutkitaan, mitä rahoitetaan?
11.15Onko olemassa näyttöön perustuvia vaihtoehtohoitoja? Dos. Harri Hemilä, HY (15.30)
321Lasten ja nuorten akuutti psyykkinen oireilu
11.30Akuutisti, psyykkisesti oireilevan lapsen/nuoren arviointi – mihin kiinnitetään huomiota? LL, lastenpsykiatri, yl. Anita Puustjärvi, ESSHP (13.30), prof. Eila Laukkanen
324Vaarallinen vanhuus
11.45Ase vanhuksen kädessä – uhkako?  Sis. turvallisuuden sihteeristön pääll. Tarja Mankkinen, Sisäasiainministeriö (15.35)

Perjantai 11.1.2013

401Kaltoinkohdeltu lapsi: Myöhäisvaikutukset, ennaltaehkäisy ja yhteistyö
09.30Kaltoinkohtelun vaikutukset kehittyviin aivoihin. Prof. Helena Pihko, HUS (08.40)
412Raskaus ja infektiot
09.45Kohdunsisäinen bakteeri-infektio. Dos. Eeva Ekholm, TYKS (10.45)
10.00TAUKO
410Kuolevan potilaan oireiden hoito
10.15Kuolevan potilaan hengenahdistusta voidaan lievittää. LT Juho Lehto, HUS/Hyvinkään sairaala (08.45)
10.30TAUKO
419Lääkäri poliisin apuna
10.45Lääkärin ristiriitainen tilanne; hoitaako vai ilmiantaa? Prof. Jyrki Korkeila, Turun yliopisto (09.50)
423Miltä näyttää 2020-luvun terveydenhuoltojärjestelmä?
11.00Vertikaalisen ja horisontaalisen integraation syventämisen mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollossa? Ylijohtaja Marina Erhola, THL (14.05)
415PVaikeaa on vanhuksella, vaikea on häntä hoitaa
11.15Potilastapaus otsa-ohimolohkorappeumaan liittyvästä muistisairaudesta. Prof. Hannu Koponen, Itä-Suomen yliopisto (10.00)
416Suomalainen terveyspalveluvalikoima – priorisoinnin uusi tuleminen?
11.30Hoitaako yksityinen ja julkinen eri tavalla?  Lääkintöneuvos Anne Nordblad, STM (10.30)
11.45Hiipivätkö hoitokäytäntöjen kansainväliset erot meillekin? LL Martti Kulvik, HUS (11.00)